זכויות אלמנה בישראל

אלמנות במדינת ישראל אולי לא מודעות לכך, אך הן למעשה זכאיות להקלות והטבות רבות מטעם המדינה ומטעם גופים שונים אשר מטרתם הבלעדית היא לסייע לאלו הזקוקים לכך בעת צרה. אם כך, מה הן זכויותיהן של אלמנות בישראל, ומה אומר החוק בכל הנוגע לכספים שמגיעים לה מהמדינה, ומה עמדת המדינה לגבי רכושה?

במקרים בהם הכה הגורל ונשים נהפכות למרבה הצער לאלמנות, מצבן מול הרשויות לא אבוד ולא ברור כבעבר. בימים אלו זכויותיהן עשירות ומגוונות, מתוך מטרה עליונה של המדינה לא להשאיר אף אזרח במצוקה ולסייע ככל הניתן בעתות משבר. מדינת ישראל חרטה על דגלה את מושג הרעות והערבות ההדדית ואכן נוהגת כך לכל אזרחיה, ובתוך מקשה אנושית חיה ובועטת זו – הנשים שאירע עליהן מזלן ונהפכו, עם כל הצער שטמון בדבר, לאלמנות.

בכל הנוגע לזכויותיהן של האלמנות בישראל, ניתן בהחלט לציין כי מצבן, עם כל הצער שבדבר, יכול היה להיות גרוע יותר מבחינה כלכלית. אלמנות זכאיות לגישה אל כל חשבונות הבנק של בן זוגן המנוח ואל כל הכספים הנמצאים בו. בנוסף לכך, אם המנוח הותיר אחריו צוואה משמעות הדבר היא שכל הרשומים בירושה הם הזכאים לכל אשר רשום בה, וחלוקת עזבונו של המנוח מתבצעת על פי החלוקה הרשומה בצוואה. מאידך גיסא, אם אדם הלך לעולמו מבלי שהספיק לערוך צוואה, עזבונו יחולק בין קרובי משפחתו בהתאם לכללי החלוקה שנקבעו בחוק הירושה.

אם כן, מה אומר חוק הירושה לגבי האלמנה?

חוק הירושה קובע כי לאחר פטירת המנוח, בת זוגו יורשת את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף – קרי, את כל הריהוט, כל הציוד, מכשירים חשמליים, הרכב המשפחתי, ובנוסף היא יורשת לפחות מחצית מיתרת העיזבון שהותיר אחריו המנוח. יש לשים לב כי מדובר בחפצים ששימשו את בני הזוג בעת ניהול משק הבית המשותף ולא בפריט אישי כדוגמת תכשיטים או ביגוד.

זאת ועוד, האלמנה מקבלת את דירת המגורים המשותפת לבני הזוג על כל חלקיה, בהתקיים תנאים כדוגמת נישואין לבן הזוג לפרק זמן של לפחות שלוש שנים, מגורים של בני הזוג בדירתו של בן הזוג ואם מתקיים התנאי לירושת שני שלישים מהעזבון, שעל פי רוב מתחלק בין ילדיו וקרובי משפחתו של המנוח. אם אין כאלו בנמצא, אזי שני שליש מעזבון המנוח מופנה ישירות אל האלמנה. בתרחיש שבו למנוח אין קרובי משפחה, כלומר ילדים, הורים, אחים, נכדים אחיינים או סבים, אלמנתו הנותרת בחיים יורשת את כל עזבונו על פי חוק הירושה. בנוסף, הוראת סעיף 11א2 לחוק הירושה מעניקה את זכות אחזקת המגורים לאלמנה אם הדירה כלולה בהיקף כלשהו בעזבונו ואם היא התגוררה איתו בהסדר המגורים המדובר ערב מותו.

בנוסף לכך, בהינתן מצב הביש הנתון, אלמנות זכאיות מטבע הדברים לקצבת שאירים. קצבה זו היא למעשה קצבה המוענקת על ידי הביטוח הלאומי לקרובי משפחתם של תושבי ישראל שהלכו לעולמם בשיבה טובה יותר או פחות. קצבה זו מעניקה מעין מרווח נשימה של ממש בחלק מהמקרים עבור אלמנות הזקוקות לכסף זמין ונגיש, אך מסופקת בהינתן תנאים מסוימים, כדוגמת הוכחת מקום מגורים משותף לבני הזוג ולפחות שלוש שנות נישואין משותפות. חשוב לדעת כי אלמנות שהן אמהות לילדים ואין להן בני זוג ידועים בציבור, עונות להגדרת ההורה העצמאי ועל כן זכאיות להטבות על פי חוק הסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

בעת כתיבת צוואה חשוב להקפיד על כל הפרטים הקטנים כי גם אם זה לא נראה קריטי וחשוב, הכל קריטי וחשוב. מדובר בעניין של חיים ומוות שמצריך תשומת לב מירבית והקפדה על תקשורת נכונה וצלולה ככל הניתן בעת התרחיש המורכב הזה, וזאת על מנת שכל הצדדים יוכלו להגיע אל התוצאה המיטבית ביותר עבורם ועבור יקיריהם.

איתרע מזלכן ונהפכתן, לא עלינו, לאלמנות? תדעו מהן הזכויות המגיעות לכן. משרדנו ישמח לסייע לכן בכל הקשור לנושא, וככל הניתן בשעה קשה זו.

אהבתם? שתפו ...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp