מה חשוב לדעת לפני שניגשים למכרז?

מכרז הוא תהליך שבו גוף פרטי, עסקי או ממשלתי המעוניין ברכישת מוצר או בהעסקת חברה לביצוע עבודה כלשהי, מפרסם את דרישתו ברבים ומאפשר לכל בעל עסק המעוניין בכך לתת הצעת מחיר לדרישותיו. בסוף המכרז תיבחר הצעה אחת, שנתוניה יהוו עבור הגוף שפרסם את המכרז את השקלול הטוב ביותר של נתונים שונים כמו מחיר, ניסיון, מומחיות, זמן עבודה, איכות המוצר או העבודה, אמינות ועוד.

בעלי עסק רבים, גדולים, בינוניים וקטנים כאחד משתמשים באפשרות להשתתף במכרזים שונים של חברות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, על מנת לנסות להרחיב את היקף הפעילות העסקית שלהם. ההתנהלות של כל הצדדים במכרז מתבצעת בהתאם לדיני מכרזים, ורצוי לגשת למכרז תוך ייעוץ וליווי של עורך דין דיני מכרזים, על מנת שההצעה לא תיפסל רק בגלל אי עמידה בתנאים.

השלבים שלפני הגשת ההצעות למכרז

באופן כללי, מוגדרים תנאים מינימליים לכל מכרז, שהם תנאי הסף הראשוניים להגשת הצעות, כשהצעה שלא תעמוד בתנאים אלו תיפסל. בנוסף, ניתן להוסיף תנאי סף ספציפיים לכל מכרז על פי אופיו. על תנאי הסף להיות מוגדרים בצורה ברורה לחלוטין. אם יוכיח עורך דין דיני מכרזים שהצעה נפסלה בשל אי עמידה בתנאי שלא הוגדר בצורה ברורה מספיק, פסילתה עשויה להידחות.

מכרז המוגש מטעם רשות מקומית מחויב בפרסום אומדן – הערכה של עלות העבודה או המוצר. במכרזים אחרים, המתקיימים על פי חוק חובת מכרזים, אין חובה לציין אומדן אך מומלץ לעשות כך על מנת לתת קנה מידה הגיוני להצעות, הן עבור המפרסם והן עבור המגישים. האומדן ייקבע על ידי מומחים בתחום העבודה המבוקש שנבחרו על יד מפרסם המכרז.

לפני סגירת ההגשות למכרז, ישנה הזדמנו לתקוף את תנאי המכרז ולדרוש לשנותם, אם מציעים פוטנציאליים מוצאים בהם אפליה, חוסר שוויון או קיפוח. לאחר הגשת בקשה, לא יוכל המציע לטעון כי לא התקבלה בשל אחת מהסיבות הללו. את ההצעות יש להגיש בכתב אל תיבת הצעות במיקום שיפרסם מפרסם המכרז ועד לתאריך שיוגדר על ידו.

לאחר הגשת ההצעות למכרז

במכרזים רבים נהוג לערוך בפומבי את שלב פתיחת מעטפות ההצעה, למרות שאין זו חובה על פי חוק. ההצעות ייבחנו על ידי ועדה מטעם מפרסם המכרז, ולמרות שנהוג לקבל או לדחות את ההצעות כפי שהן, ישנם מקרים בהם יכול מפרסם המכרז לפנות למגישי הצעה מסוימת על מנת לתקן טעות בהצעה או אפילו לנהל דיון או משא ומתן בנוגע למצוין בה, מול עורך דין דיני מכרזים המייצג את מגיש ההצעה.

עם קבלת ההחלטה על זוכה במכרז יש להודיע לו על זכייתו ולשאר המשתתפים על דחיית הצעותיהם. מסמכי המכרז, כולל ההצעה הזוכה, פרוטוקול הוועדה וכל המסמכים שהוגשו, יפורסמו לעיון המגישים שהצעותיהם נדחו. את ההצעות שנדחו לא מציגים אלא במקרים מיוחדים הקשורים לדיון משפטי בנושא. אם הזוכה מעוניין להסתיר חלק מהצעתו כיוון שיש בה סוד מסחרי או מקצועי, יוסתרו החלקים הרלוונטיים. עורך דין דיני מכרזים ידאג לשמור על הזכויות ועל האינטרסים של מגישי ההצעה, בין אם זכו או נדחו, ואם יש להם טענות לגבי ביצוע המכרז.

 

אהבתם? שתפו ...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp